Domein adviseur Informatiestandaard

IT Vervuld @Zorginstituut Nederland geplaatst 2 jaar geleden

Vacature beschrijving

Onze opdrachtgever Zorginstituut Nederland (430 medewerkers) in Diemen, is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS. Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Deze kan alleen bestaan als mensen erop kunnen vertrouwen dat hun zorgpremie verstandig en weloverwogen wordt besteed. Zorginstituut Nederland (ZIN) bewaakt de solidariteit in het zorgstelsel en zet zich in om de ruim 17 miljoen Nederlanders toegang te bieden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dat doet het Zorginstituut door de volgende taken uit te voeren:

 • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 • adviseren over (en verduidelijken van) welke zorg tot het basispakket van de verzekering behoort;
 • systematisch doorlichten van het gebruik van zorg in het basispakket;
 • beheer, ontwikkeling en modernisering van de informatievoorziening in de zorg;
 • beheren van geldstromen in de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

Zorginstituut Nederland is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij de belangrijkste pijlers. De band met burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is sterk en geeft inhoud aan hun werkzaamheden.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan, vallend onder het ministerie van VWS. Meer informatie over Zorginstituut Nederland vind je op hun website: www.zorginstituutnederland.nl

Wij zijn voor Zorginstituut Nederland voor de afdeling Informatiemanagement, op zoek naar een inspirerende en gedreven:

 

Domein adviseur Informatiestandaard Pgb

 

De afdeling:
Team Informatiestandaarden maakt deel uit van de afdeling Informatiemanagement. Het team is verantwoordelijk voor het beheer en de ontwikkeling van de informatiestandaarden (iStandaarden) voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW) en het Persoonsgebonden budget (Pgb). Deze iStandaarden vormen de basis van de informatie-uitwisseling tussen de uitvoerders van de zorgprocessen in de betreffende domeinen. Bij onze werkzaamheden stellen wij de cliënt centraal, leveren wij een belangrijke bijdrage aan de administratieve lastenvermindering in de zorg, gaan wij domeinoverstijgend te werk en zetten wij in op een toekomstbestendige informatievoorziening. Het team bestaat uit 11 collega’s in vaste dienst, aangevuld met een (wisselende) groep extern ingehuurde medewerkers.

Functiebeschrijving:
De Domein adviseur iPgb is het boegbeeld voor de doorontwikkeling van de iStandaarden voor het Pgb en het aanspreekpunt voor de hierbij betrokken partijen. De kerntaken en verantwoordelijkheden zijn: de begeleiding van het proces om tot gedragen wijzigingen en verbetervoorstellen te komen, samen met de ketenpartners de nieuwe releases vaststellen, het onderhouden van de externe contacten met alle ketenpartners en het opstellen en onderhouden van een lange termijnvisie voor de iPgb. Je hebt een advies- en regierol binnen de gegevensuitwisseling van het Pgb binnen de Wlz, Wmo en Jeugdwet. Daarnaast is de Domein adviseur verantwoordelijk voor de functionele aansturing van de inhoud van de iPgb. Hierbij wordt altijd de samenhang met de andere iStandaarden bewaakt en zo nodig afstemming gezocht met de andere Domein adviseurs.

Functie-eisen en persoonskenmerken:
De Domein adviseur die wij zoeken is mensgericht, ondernemend, vakinhoudelijk sterk en weet te verbinden. Je hebt ruime ervaring met de processen die nodig zijn voor het opstellen van informatiestandaarden in de verschillende zorgdomeinen. Je weet wat er speelt bij de ketenpartijen die betrokken zijn bij de gegevensuitwisseling van het Pgb en met het PGB2.0-systeem en weet welke consequenties aanpassingen in wet- en regelgeving hebben op de processen bij de betrokken ketenpartijen. Tevens heb je (basis)kennis van de processen van de zorgdomeinen (Wmo, Jw en Wlz). Je beschikt over een sterke politiek bestuurlijke sensitiviteit, je neemt initiatieven en zoekt de samenwerking op.

De eisen die aan de kandidaat wordt gesteld:

 • Minimaal afgeronde HBO opleiding;
 • Minimaal 3 jaar ervaring in een politiek bestuurlijke omgeving;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met afstemmen, overtuigen en draagvlak creëren in complexe trajecten met veel verschillende partijen;
 • Minimaal 3 jaar ervaring met stakeholdersmanagement;
 • Kennis van standaardisatie;
 • Kennis van de processen van het Pgb, het liefst zowel in de Wlz, Wmo als Jeugdwet;
 • Goed en sterk voorkomen, in staat een ‘boegbeeld’ te zijn vanuit Zorginstituut Nederland voor alle Pgb-partijen;
 • Analytisch, flexibel, ondernemend, mensgericht, initiatiefrijk en overtuigend, en weet met die eigenschappen betrokken partijen te verbinden;
 • Zelfstandig en tevens een teamplayer;
 • Helder communiceren en presenteren, alsmede goede Nederlandse publicaties kunnen opstellen;
 • Je beschikt over een politiek-bestuurlijke sensitiviteit en de vaardigheden om met weerstand en tegengestelde belangen om te gaan;
 • Zorgvuldig en altijd gericht op kwaliteit.

Arbeidsvoorwaarden:
Het Zorginstituut biedt een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met jouw wensen. De werktijden zijn flexibel en je kunt thuiswerken, op kantoor of elders werken.  Ook bieden ze een keuzebudget van 16,37% van jouw salaris, dat je naar eigen wens kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor het kopen van verlof, of bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of bedrijfsfitness. Verder bieden ze 23 vakantiedagen, 26 Atv-dagen en een ABP-pensioenvoorziening. Afhankelijk van je opleiding en ervaring komen ze een passend salaris met je overeen. Voor deze functie is dat maximaal € 5710,80 bruto per maand (schaal 12 CAO Rijk) bij een volledige werkweek. Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (2 jaren), die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uw adviseur:
Het werving- en selectietraject wordt verzorgd door Ypsylon Recruitment. Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan met een motivatiebrief en cv via [email protected] of via onze site www.ypsylon.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Frans van de Ven 06 –27103369, [email protected] of Daniël Charmes 06-25102243, [email protected].

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Gerelateerde vacatures