Project-/Programmamanager ROR DGM

Vervuld @Zorginstituut Nederland geplaatst 2 jaar geleden

Vacature beschrijving

PROFIEL ORGANISATIE:
Onze opdrachtgever Zorginstituut Nederland (430 medewerkers) in Diemen, is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS. Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Deze kan alleen bestaan als mensen erop kunnen vertrouwen dat hun zorgpremie verstandig en weloverwogen wordt besteed. Zorginstituut Nederland (ZIN) bewaakt de solidariteit in het zorgstelsel en zet zich in om de ruim 17 miljoen Nederlanders toegang te bieden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dat doet het Zorginstituut door de volgende taken uit te voeren:

 • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 • adviseren over (en verduidelijken van) welke zorg tot het basispakket van de verzekering behoort;
 • systematisch doorlichten van het gebruik van zorg in het basispakket;
 • beheer, ontwikkeling en modernisering van de informatievoorziening in de zorg;
 • beheren van geldstromen in de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

 Zorginstituut Nederland is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij de belangrijkste pijlers. De band met burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is sterk en geeft inhoud aan hun werkzaamheden.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan, vallend onder het ministerie van VWS. Meer informatie over Zorginstituut Nederland vind je op hun website: www.zorginstituutnederland.nl

Wij zijn voor Zorginstituut Nederland in eerste instantie ter versterking van het Projectteam Regie op Registers voor dure geneesmiddelen (ROR DGM), op zoek naar een inspirerende en gedreven:

Project-/Programmamanager ROR DGM 

PROJECT Regie op Registers voor dure geneesmiddelen (ROR DGM):
Mede dankzij nieuwe medische technologieën, komen er in steeds hoger tempo nieuwe, dure geneesmiddelen op de markt. Met name bv. medicijnen met nieuw perspectief in de oncologische zorg. Deze vormen echter een bedreiging voor kostenbeheersing en toegankelijkheid van de zorg. Het aandeel van de kosten van dure geneesmiddelen op de totale uitgaven aan medisch-specialistische zorg, is tussen 2012 en 2018 gestegen van 6,8% naar 9,5% en blijft toenemen.

Op verzoek van toenmalig minister Bruno Bruins van VWS heeft het Zorginstituut de verantwoordelijkheid genomen om te komen tot meer regie op registraties voor dure geneesmiddelen. Er is inmiddels al een groot aantal registraties opgezet. Hierbij zijn structurele financiering, kwaliteitsmonitoring, samenwerking etc. aandachtspunten. Hierbij is de behoefte dat er regie genomen wordt. Doelmatigheidsonderzoek is een onderdeel hiervan. Dat de zorg doeltreffend en (kosten)effectief geboden wordt en er gepast gebruik is. Hoe effectiever een middel toegepast kan worden, hoe beter voor de patiënt en hoe meer ruimte er is voor andere innovaties in de zorg.

ROR DGM moet dit in samenspraak met alle betrokken partijen (de medisch specialisten, patiënten, ziekenhuisbestuurders, zorgverzekeraars, de farmaceutische industrie, wetenschap en de overheid) realiseren en de regie gegund krijgen. Dat is geen vanzelfsprekendheid. Er wordt toegewerkt naar een afsprakenstelsel. Afspraken over welke informatie wordt vastgelegd of over de criteria op basis waarvan die wordt gedeeld bijvoorbeeld. Binnen het traject draait het niet alleen om pakketbeheer, maar ook om gepast gebruik van dure geneesmiddelen, zodat er ook ruimte blijft voor innovatie.

Op 27 november 2019 is er een startbijeenkomst geweest met ca 150 belangstellenden vanuit alle relevante hierbij betrokken partijen. De globale planning is als volgt. Na de definitiefase (tot medio 2020), is de productiefase (tot medio 2022) en daarna de implementatiefase (tot medio 2024). De projectgroep van 9 medewerkers stuurt drie deelprojecten aan; inhoud, governance en data/ICT. De projectgroep rapporteert aan de Raad van Bestuur. Een Expertisegroep geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de projectgroep.

Functiebeschrijving:
Je eerste opdracht betreft het langjarig project Regie op Registers voor dure geneesmiddelen (ROR DGM). Zie hierboven. Door de brede context en aanzienlijke inhoudelijke complexiteit met een veelheid van partijen, weet je om te gaan met tegengestelde belangen, bestuurlijke en maatschappelijke gevoeligheden, alsmede grote financiële gevolgen. De projecten/programma’s hebben een strategisch karakter en de resultaten hebben structurele (meerjarige) invloed op andere projecten/programma’s, beleidsterreinen en organisatieprocessen. Ook nadien levert de Project-/Programmamanager inzet op complexe projecten en programma’s voor de zorg. De complexiteit is er gelet op maatschappelijke vraagstukken met veel mogelijke stakeholders die verschillende belangen en opvattingen hebben. Het kan zijn dat er dan gelijktijdig twee projecten lopen. Het gaat altijd om werk voor de zorg en niet voor interne projecten (bijvoorbeeld bedrijfsvoering).

FUNCTIE-EISEN EN PERSOONSKENMERKEN:

 • Je hebt WO werk- en denkniveau en je beschikt over aantoonbare ervaring, minimaal 5 jaren, met het leiden van complexe projecten.
 • Je hebt kennis van hoe de gezondheidszorg in Nederland is georganiseerd.
 • Je bent een strategisch denker en geeft duidelijk richting. Daarbij toon je lef, ben je omgevingsbewust en stuur je koersvast aan op de gekozen doelen.
 • Je bent een resultaatgerichte en doortastende manager, die professionals op een coachende manier inspireert, motiveert, ondersteunt, uitdaagt of bijstuurt.
 • Je bent samenwerkingsgericht, werkt verbindend met alle partijen en stakeholders aan de doelen van het project en beschikt over een relevant extern netwerk. Verder ben je doortastend in het beslissen en geef je hieraan uitvoering en gevolg.
 • Je bent flexibel, mensgericht, ondernemend, hebt overtuigingskracht en zoekt naar mogelijkheden tot ontwikkeling.
 • Je beschikt over een politiek-bestuurlijke sensitiviteit en de vaardigheden om met weerstand en tegengestelde belangen om te gaan.

ARBEIDSVOORWAARDEN:
Het Zorginstituut biedt een prima salaris en goede arbeidsvoorwaarden, waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met jouw wensen. De werktijden zijn flexibel en je kunt thuiswerken, op kantoor of elders werken.  Ook bieden ze een keuzebudget van 16,37% van jouw salaris, dat je naar eigen wens kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor het kopen van verlof, of bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of bedrijfsfitness. Verder bieden ze 23 vakantiedagen, 26 Atv-dagen en een ABP-pensioenvoorziening. Afhankelijk van je opleiding en ervaring komen ze een passend salaris met je overeen. Voor deze functie is dat maximaal € 7046,67 bruto per maand (schaal 14 CAO Rijk) bij een volledige werkweek. Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (2 jaren), die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uw adviseur:
Het werving- en selectietraject wordt verzorgd door Ypsylon Recruitment. Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan zo spoedig mogelijk met een motivatiebrief en cv via onze site www.ypsylon.nl of [email protected].

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Frans van de Ven 06 –27103369, [email protected] of Daniël Charmes 06-25102243, [email protected].

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Gerelateerde vacatures