Teammanager Communicatie

Marcom Vervuld @Zorginstituut Nederland

Vacature beschrijving

Organisatie:
Onze opdrachtgever Zorginstituut Nederland (430 medewerkers) in Diemen, is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS. Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Deze kan alleen bestaan als mensen erop kunnen vertrouwen dat hun zorgpremie verstandig en weloverwogen wordt besteed. Zorginstituut Nederland (ZIN) bewaakt de solidariteit in het zorgstelsel en zet zich in om de ruim 17 miljoen Nederlanders toegang te bieden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dat doet het Zorginstituut door de volgende taken uit te voeren:

 • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 • adviseren over (en verduidelijken van) welke zorg tot het basispakket van de verzekering behoort;
 • systematisch doorlichten van het gebruik van zorg in het basispakket;
 • beheer, ontwikkeling en modernisering van de informatievoorziening in de zorg;
 • beheren van geldstromen in de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

Zorginstituut Nederland is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij de belangrijkste pijlers. Onze band met burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is sterk en geeft inhoud aan onze werkzaamheden.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan, vallend onder het ministerie van VWS. Meer informatie over Zorginstituut Nederland vind je op onze website: www.zorginstituutnederland.nl

Wij zijn voor Zorginstituut Nederland ter versterking van het team Communicatie op zoek naar een inspirerende en gedreven:

Teammanager Communicatie

Team Communicatie:
In de beweging van het Zorginstituut speelt team Communicatie een belangrijke rol. Het team is één van de vijf teams van de afdeling Bedrijfsdiensten, die vorm en inhoud geeft aan goede advisering en dienstverlening binnen de organisatie. Binnen het team Communicatie werken circa 20 collega’s aan de planning en uitvoering van de communicatie van ZIN. Samen zijn zij er verantwoordelijk voor dat de communicatieactiviteiten van ZIN helder, consistent en goed op elkaar afgestemd zijn: persvoorlichting, in- en externe communicatie, project- en programmacommunicatie, redactie, DTP, de informatievoorziening en corporate communicatie. Het communicatieteam heeft de opdracht duidelijk en proactief voor het voetlicht te brengen wat ZIN doet, waarom dit gebeurt en wat dit bijdraagt aan een betere gezondheidszorg in Nederland. In alle gevallen is het doel om de interactie tussen ZIN en de relevante doelgroepen te stimuleren en te verbeteren.

Functiebeschrijving:
We zoeken een manager met een externe blik en gevoel voor mensen. Deze teammanager ziet de externe en interne ontwikkelingen waar het Zorginstituut voor staat als een welkome uitdaging en weet dit enthousiast om te zetten in het professioneel handelen van het team Communicatie. Je stuurt op het verder bouwen aan samenhang en onderlinge afstemming van het team zodat de dienstverlening verder geoptimaliseerd kan worden. Samenwerken, ontmoeten, (samen) leren en ontwikkelen en koers bewaken zijn de kernwoorden waar jij voor staat. Verder zijn de volgende aspecten van belang:

 • Je bent in staat om de ambities en organisatiedoelstellingen om te zetten in een duidelijke en eigentijdse visie op een strategische (meerjaren-)koers voor de interne en externe communicatie. Vervolgens zorg je ervoor dat het team de strategische communicatievisie verder uitwerkt, operationaliseert en verbindt met de dagelijkse praktijk.
 • Je coacht de teamleden bij hun werkzaamheden en zorgt voor de ontwikkeling van een professioneel team. Hierbij stuur je op een samenhangende en effectieve inzet van het team zodat de afgesproken dienstverlening en de communicatie-ambities worden gerealiseerd.
 • Je hebt strategisch inzicht, denkt ‘van buiten naar binnen’ en helpt met het verder ontwikkelen van goede interne dienstverlening (in samenhang met de afdeling Bedrijfsdiensten) en communicatiemiddelen (aanbod, presentatie, gebruiksgemak, extern vs intern).
 • Je maakt een resultaatgericht jaarplan voor het team. Je bewaakt de voortgang van de uitvoering van dat plan en het communicatie-budget.

Als teammanager Communicatie ben je sparringpartner voor de Raad van Bestuur, de afdelingshoofden en je collega-teammanagers. In deze functie rapporteer je aan het Hoofd Bedrijfsdiensten.

 Persoonskenmerken en functie-eisen:

 • Je hebt bij voorkeur een academische opleiding op het gebied van sociale wetenschappen, bijvoorbeeld communicatiewetenschappen.
 • Je hebt minimaal zes jaar ervaring als leidinggevende van een communicatieteam binnen een complexe (overheids-)organisatie.
 • Je hebt kennis van en minimaal zes jaar ervaring met de brede communicatiepraktijk in de publieke dienstverlening, bij voorkeur binnen het zorgdomein. Ook heb je ervaring met organisatieveranderingstrajecten.
 • Je bent een strategisch denker en geeft duidelijk richting. Daarbij toon je lef, ben je omgevingsbewust en stuur je koersvast aan op de gekozen doelen.
 • Je bent een resultaatgerichte en doortastende manager, die professionals op een coachende manier inspireert, motiveert, ondersteunt, uitdaagt of bijstuurt. Je zorgt voor een goed werkklimaat.
 • Je bent samenwerkingsgericht, werkt verbindend met alle partijen en stakeholders aan de doelen van de organisatie en beschikt over een relevant extern netwerk. Verder ben je doortastend in beslissen en geef je hieraan uitvoering en gevolg.
 • Je bent flexibel, mensgericht, ondernemend, hebt overtuigingskracht en zoekt naar mogelijkheden tot ontwikkeling. Je beschikt over een politiek-bestuurlijke sensitiviteit en de vaardigheden om met weerstand en tegengestelde belangen om te gaan.

Arbeidsvoorwaarden:
De functie van Teammanager Communicatie (m/v) is een fulltime functie. Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (twee jaar), die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.046,67 bruto per maand (schaal 14 CAO Rijk) bij een fulltime dienstverband. Daarnaast biedt Zorginstituut Nederland flexibele werktijden, 23 vakantiedagen, 26 ATV-dagen, een ABP-pensioenvoorziening en een Individueel Keuze Budget van 16,37% waar de vakantie-uitkering en de vaste eindejaarsuitkering van 8,3% deel van uit maken.

Uw adviseur:
Het werving- en selectietraject wordt verzorgd door Ypsylon Recruitment. Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan zo spoedig mogelijk met een motivatiebrief en cv via onze site www.ypsylon.nl of [email protected].

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Frans van de Ven 06 –27103369, [email protected].

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Gerelateerde vacatures