Business Architect

Gesloten IT @Zorginstituut Nederland geplaatst 2 jaar ago

Vacature beschrijving

Organisatie
Onze opdrachtgever Zorginstituut Nederland (430 medewerkers) in Diemen, is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS. Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Deze kan alleen bestaan als mensen erop kunnen vertrouwen dat hun zorgpremie verstandig en weloverwogen wordt besteed. Zorginstituut Nederland (ZIN) bewaakt de solidariteit in het zorgstelsel en zet zich in om de ruim 17 miljoen Nederlanders toegang te bieden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Dat doet het Zorginstituut door de volgende taken uit te voeren:

 • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
 • adviseren over (en verduidelijken van) welke zorg tot het basispakket van de verzekering behoort;
 • systematisch doorlichten van het gebruik van zorg in het basispakket;
 • beheer, ontwikkeling en modernisering van de informatievoorziening in de zorg;
 • beheren van geldstromen in de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

Zorginstituut Nederland is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij de belangrijkste pijlers. De band met burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is sterk en geeft inhoud aan hun werkzaamheden.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan, vallend onder het ministerie van VWS. Meer informatie over Zorginstituut Nederland vind je op hun website: www.zorginstituutnederland.nl

Wij zijn voor Zorginstituut Nederland voor de afdeling Informatiemanagement, op zoek naar een communicatief vaardige:

 Business Architect


De afdeling:
Team Programma’s en Projecten IM maakt deel uit van de afdeling Informatiemanagement. Hierbinnen houdt het cluster Standaardisatie-advies zich bezig met de integrale kwaliteit van informatiestandaarden die door ZIN ontwikkeld en beheerd worden. Ze ondersteunen bij het beheer en de ontwikkeling van de informatiestandaarden (iStandaarden) voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW) en het Persoonsgebonden budget (Pgb). Deze iStandaarden vormen de basis van de informatie-uitwisseling tussen de uitvoerders van de zorgprocessen in de betreffende domeinen.

Bij hun werkzaamheden adviseren ze op basis van de architectuur over de juiste toepassing van standaarden en richtlijnen om de benodigde samenhang en consistentie te verkrijgen voor de verschillende informatiestandaarden bij ZIN. Daarnaast onderzoeken ze er nieuwe ontwikkelingen op het gebied van informatiestandaardisatie. Hiermee leveren zij een belangrijke bijdrage aan de administratieve lastenvermindering in de zorg, gaan zij domeinoverstijgend te werk en zetten zij in op een toekomstbestendige informatievoorziening. Het team Programma’s en Projecten IM bestaat uit ca. 15 collega’s in vaste dienst. Binnen het cluster Standaardisatie-advies werken een 6-tal kennis experts.

Functiebeschrijving:
De Business Architect draagt, met oog voor kwaliteit en samenhang, bij aan de totstandkoming van informatiestandaarden die het proces goed ondersteunen en die passen binnen de huidige én toekomstige architectuur van iStandaarden. In een boeiend krachtenveld werk je mee aan verschillende projecten, waaronder het Actieprogramma iWlz en het programma KIK-V. In nauwe samenwerking met je collega’s en met ketenpartijen in het veld (VWS, Zorgkantoren, zorgaanbieders, CIZ) werk je aan de inrichting en invulling van een architectuur waarin afspraken en specificaties van verschillende standaarden ontwikkeld en gepubliceerd kunnen worden.

Hierbij werk je mee aan het veranderproces dat nodig is om van de huidige architectuur over te gaan naar de toekomstige architectuur via een model-driven aanpak. Je weet de verschillende belangen op een goede manier af te wegen en je adviezen te onderbouwen vanuit de architectuur. Verder weet je anderen te overtuigen door heldere communicatie en goede argumentatie. Je deelt je kennis met standaardisatie adviseurs en met analisten van de verschillende iStandaarden.

Functie-eisen en persoonskenmerken:

 • Afgeronde HBO of WO opleiding, met WO werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare kennis van (informatie)architectuur (bijv. TOGAF, ArchiMate);
 • Aantoonbare projectervaring in complexe informatiesystemen en verbanden, bij voorkeur met ketenpartijen in de zorg of sociaal domein;
 • Sterk analytisch vermogen, initiatiefrijk, overtuigend en weet met die eigenschappen betrokken partijen te verbinden;
 • Zelfstandig en tevens een teamplayer;
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk, in de Nederlandse taal.

Arbeidsvoorwaarden:
Het Zorginstituut biedt een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met jouw wensen. De werktijden zijn flexibel en je kunt thuiswerken, op kantoor of elders werken.  Ook bieden ze een keuzebudget van 16,37% van jouw salaris, dat je naar eigen wens kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor het kopen van verlof, of bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of bedrijfsfitness. Verder bieden ze 23 vakantiedagen, 26 Atv-dagen en een ABP-pensioenvoorziening. Afhankelijk van je opleiding en ervaring komen ze een passend salaris met je overeen. Voor deze functie is dat maximaal € 5710,80 bruto per maand (schaal 12 CAO Rijk) bij een volledige werkweek. Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uw adviseur:
Het werving- en selectietraject wordt verzorgd door Ypsylon Recruitment. Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan met een motivatiebrief en cv via [email protected] of via onze site www.ypsylon.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Frans van de Ven +31 (0)6 – 27 10 33 69, [email protected] of Daniël Charmes +31 (0)6 – 25 10 22 43, [email protected].

Een assessment maakt deel uit van de procedure.

Gerelateerde vacatures