Ypsylon werkt met organisatiepsychologen met ruime kennis en expertise op het vlak van DIE&B.

Onze visie is dat DIE&B niet een afzonderlijk of losstaand expertise gebied is, maar specifieke invalshoeken biedt voor uiteenlopende relevante processen waar organisaties en de mensen die er werken mee te maken hebben. Denk hierbij aan strategievorming, verandermanagement, een veilige en duurzame organisatiecultuur, up to date leiderschapsprogramma’s, in- door- en uitstroom vraagstukken, teamontwikkeling of persoonlijke ontwikkeling.

Wij geloven erin dat organisaties die de kennis en expertise op het vlak van DIE&B op juiste wijze benutten en inzetten, als werkgever aantrekkelijker worden voor nieuw talent, een sociaal veilige werkomgeving realiseren, als organisatie betere dienstverlening bieden, een hogere productiviteit realiseren en betere financiële resultaten behalen. Er zijn tegenwoordig steeds meer onderzoeken die de voordelen aantonen van een diverse en inclusieve organisatie. Men dient hierbij wel te realiseren dat het op juiste wijze inrichten van een inclusieve en sociaal veilige organisatie een proces is dat de juiste expertise vereist en doorzettingsvermogen.

In Ypsylon vindt u de juiste partner om u hierbij te ondersteunen.

De opkomst van het kennis en expertise gebied DIE&B is een aanhoudende trend. Waar het twintig jaar geleden nog ging over diversiteit, is de gebruikte terminologie uitgebreid met Inclusie, Equity en Belonging.

Elke term belicht een andere invalshoek en is daarom relevant. Hieronder vindt u een korte toelichting op de terminologie.

Benader Ypsylon wanneer uw organisatie effectieve stappen wil maken.

  • Lukt het uw management niet om tot een eenduidige visie en koers te komen op het vlak van D&I?
  • Wilt u meer weten over hoe u DIE&B expertise kunt inzetten voor uw organisatiedoelen?
  • Bent u er als organisatie klaar voor om een nieuwe kwaliteitslat voor uw leidinggevenden te introduceren?
  • Zoekt u een praktische vorm om uw medewerkers en teams kennis te laten maken met het thema DIE&B?