Assessment Center

Een assessment is een valide en betrouwbare methode om inzicht te krijgen in uw leidinggevenden en medewerkers. Wij volgen de richtlijnen van het COTAN en de richtlijnen van het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR), inzake de door onze gehanteerde methodiek en de inzet van cultuur faire testen. Hierbij staat het bieden van een inclusief assessmentproces en een eerlijke en gelijkwaardige omgang met de deelnemer centraal.

U wilt de juiste medewerkers binnenhalen, zodat uw organisatie verder kan groeien. U wilt tevens het potentieel van uw medewerkers zo goed mogelijk benutten. Het is niet eenvoudig om goed inzicht te krijgen in uw medewerkers, terwijl zij wel bepalend zijn voor het succes van uw organisatie.

Hoe komt u erachter wie uw leidinggevenden van de toekomst zijn? Hoe komt u erachter of uw managementteam wel over voldoende strategisch vermogen en innovatiekracht beschikt? Wie zijn uw potentiële commerciële talenten? Hoe krijgt u zicht op het leerpotentieel van uw medewerkers?

Ons assessment center biedt uitgebreide mogelijkheden voor vraagstukken op het gebied van geschiktheid, potentieel bepalingen en ontwikkelvraagstukken. Wanneer u inzicht heeft in waar u mensen staan in hun ontwikkeling, wat concrete aandachtspunten zijn en wat het ontwikkelpotentieel is, kunt u gerichte acties nemen om uw medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling.

Waarom kiezen voor Ypsylon
  • NIP Psychologen
  • Expertise DIE&B
  • Snel schakelen en plannen
  • 100% maatwerk – incl. rapportages
  • Zeer uitgebreide testmogelijkheden; oa emotional intelligence, cultural intelligence
  • Beproefd en wetenschappelijk
  • Online en meertalig
  • Grotere groepen / projecten
  • Landelijke testlocaties

Onze assessmentmethodiek is erop gericht om vanuit verschillende invalshoeken een juist beeld van een kandidaat neer te zetten, zodat een objectief en volledig beeld verkregen wordt en onderbouwde uitspraken gedaan worden over geschiktheid, potentieel en ontwikkeling van kandidaten.

Onze werkwijze is persoonlijk
Wij stellen de kandidaat gedurende het assessment centraal en besteden veel aandacht aan de terugkoppeling van de resultaten, zodat de herkenbaarheid en het acceptatieniveau hoog is. Wij doen er alles aan om het assessment een positieve en leerzame ervaring voor de kandidaat te laten zijn.

Flexibiliteit en snel schakelen
Binnen Ypsylon zijn wij ons heel goed bewust dat er soms snel geschakeld dient te worden. Door onze flexibele werkwijze zijn wij altijd in staat om assessments op een korte termijn in te plannen.

Kwaliteit
Ypsylon werkt met een landelijk team van psychologen die allen werken volgens de richtlijnen en gedragscodes van het NIP. Wij werken met wetenschappelijk onderbouwde instrumenten en het grootste deel hiervan is COTAN gecertificeerd. Na elk assessment vindt een tevredenheidsonderzoek plaats om de kwaliteit te waarborgen. Onze instrumenten zijn ‘cultuur fair’ en onze methodiek is afgestemd op de eisen van een eerlijk en inclusief proces. Onze assessments zijn meertalig, inzetbaar op meerdere niveaus en wij hebben meerdere normgroepen beschikbaar.

Projecten
Naast individuele vraagstukken hebben wij veel ervaring met het afnemen van assessments bij grotere groepen in een relatief kort tijdsbestek. Wij hanteren dan een projectmatige aanpak, waarbij wij u ontzorgen bij de planning en de interne communicatie. Onze assessments resulteren altijd in een praktisch bruikbare rapportage voor kandidaat en opdrachtgever.

Wij bieden tevens specifieke programma’s voor: Executives, Loopbaan, Coaching, en Vitaliteit.

Heeft u vragen? Wij helpen u graag verder.
Bel 020 – 238 60 09 of mail naar [email protected]