Informatieanalist iStandaarden

IT Vervuld @Zorginstituut Nederland

Vacature beschrijving

 

PROFIEL ORGANISATIE:
Onze opdrachtgever Zorginstituut Nederland (450 medewerkers) in Diemen, is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS. Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Deze kan alleen bestaan als mensen erop kunnen vertrouwen dat hun zorgpremie verstandig en weloverwogen wordt besteed. Zorginstituut Nederland (ZIN) bewaakt de solidariteit in het zorgstelsel en zet zich in om de ruim 17 miljoen Nederlanders toegang te bieden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Dat doet het Zorginstituut door de volgende taken uit te voeren:

 • Het adviseren van de minister van VWS over de inhoud van het verzekerde pakket;
 • Het zorgen voor een eenduidige uitleg van de verzekerde zorg;
 • Het bevorderen van de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van de zorg door het signaleren van kansen voor vernieuwingen en verbeteringen in de zorg;
 • Het bevorderen van digitale informatie-uitwisseling in de zorg, onder meer door het ontwikkelen van informatiestandaarden;
 • Het uitvoeren van de risicoverevening, wat inhoudt dat we het premiegeld beheren en verdelen over de zorgverzekeraars en zorgkantoren, zodat ze hun verzekeringsplicht kunnen nakomen;
 • Het beheren van het Zorgverzekeringsfonds (Zvf) en het Fonds langdurige zorg (Flz), alsmede het verstrekken van informatie over de kosten in de zorg.

Zorginstituut Nederland is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij de belangrijkste pijlers. De band met burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is sterk en geeft inhoud aan hun werkzaamheden.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan, vallend onder het ministerie van VWS. Meer informatie over Zorginstituut Nederland vind je op hun website: www.zorginstituutnederland.nl

Wij zijn voor Zorginstituut Nederland voor de Directie Fondsen & Informatiemanagement, op zoek naar een gedreven:

Informatieanalist iStandaarden

 

DE AFDELING EN HET TEAM:
Bij de afdeling Fondsen & Informatiemanagement werken zo’n 200 medewerkers in vijf teams. Team Gegevensuitwisseling in de Zorg bestaat uit circa 43 collega’s en is verdeeld over een aantal clusters. Elk cluster verricht werkzaamheden die gericht zijn op de gegevensuitwisseling in de zorg. Van het beheren van de informatiestandaarden (iStandaarden) voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (Jw) en het Persoonsgebonden budget (Pgb). Daarnaast stellen zij samen met partijen de Informatieparagrafen op in het kader van de Wegiz en voeren zij diverse programma’s uit die de gegevensuitwisseling in de zorg verbeteren en stimuleren.

Deze vacature valt binnen het cluster iStandaarden sociaal domein, het cluster dat het beheer en doorontwikkeling uitvoert van de iWmo, iJw en iEb (de iStandaarden die gebruikt worden in het sociaal domein). De standaarden ondersteunen de informatie-uitwisseling binnen de administratieve en financiële processen binnen de zorg. Elk van deze standaarden is een verzameling regels en afspraken. Deze zorgen ervoor dat gegevens over de toewijzing, levering en declaratie van zorg aan de cliënt, elektronisch, gestandaardiseerd, consistent en veilig worden uitgewisseld tussen uitvoerende organisaties in de keten.

Jaarlijks worden de informatiestandaarden doorontwikkeld volgens een vastgesteld releasebeleid. Het team onderhoudt nauwe contacten met alle gebruikers in het zorgveld om de functionele wensen te verwerken in de informatiestandaard. iStandaarden bevorderen een snelle en soepele informatieoverdracht in de administratieve processen in de zorg, wat zich uiteindelijk vertaalt in minder administratieve lasten en meer aandacht voor de cliënt. Voor meer informatie over iStandaarden ga naar: http://www.istandaarden.nl


TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN:

Als Informatieanalist iStandaarden hou je je bezig met het ontwikkelen, opzetten en uitwerken van functionele en technische specificaties voor de iStandaarden in het Sociaal Domein. Samen met je collega’s werk je aan de iStandaarden om de processen van ketenpartijen goed te ondersteunen. Als informatieanalist heb je contacten met verschillende ketenpartners, zoals gemeenten en zorgaanbieders. Je onderzoekt de functionele wensen van ketenpartijen en analyseert de technische mogelijkheden om deze wijzigingen op te nemen in de informatiestandaard. Je werkt de technische oplossingen uit in heldere analyses die to the point zijn en passen binnen de ontwerprichtlijnen van de informatiestandaarden en binnen de gestelde deadlines, die mede bepaald worden door bijeenkomsten met ketenpartijen. Je kunt de functionele en technische impact inschatten voor de hele keten en geeft het veld de juiste informatie en tools zodat zij de standaard juist kunnen implementeren.
Je wordt onderdeel van een zeer divers team dat bestaat uit verschillende enthousiaste en gedreven professionals. De sfeer binnen het team is informeel en uitnodigend. Ze staan allemaal voor de resultaten die ze moeten opleveren en werken hier met veel energie en passie aan.

De voornaamste werkzaamheden zijn concreet:

 • Ophalen, verzamelen en analyseren van wijzigingsverzoeken op de iStandaarden in het sociaal domein;
 • Uitwerken van verschillende oplossingsrichtingen voor aanpassingen op de iStandaarden in het sociaal domein;
 • Overleg voeren met gebruikers en softwareleveranciers over wijzigingen op de iStandaarden;
 • Opstellen business cases (functionele- en technische impactbepaling);Opstellen van technische specificaties d.m.v. gebruikte tooling o.a. in UML en BPMN.
 • In detail doorvoeren aanpassingen informatiestandaarden in proces- en informatiemodellen iStandaarden;
 • Opstellen presentaties en presenteren oplossingsrichtingen;
 • Opstellen functionele documenten;
 • Reviewen documenten;
 • Beantwoorden van meldingen servicedesk.


PERSOONSKENMERKEN, ERVARING EN OPLEIDING:

Je bent een zelfstarter, teamspeler en een conceptueel denker. Je bent in staat om complexe vraagstukken te analyseren en hiervoor verschillende oplossingsrichtingen te bedenken binnen de bestaande uitgangspunten en ontwerprichtlijnen. Hierbij kun je je goed en helder uitdrukken in het Nederlands in woord en geschrift. Verder ben je zorgvuldig en altijd gericht op kwaliteit, kun je goed omgaan met deadlines en ben je in staat prioriteiten te stellen in het werk. Je bent ook politiek sensitief en weet rekening te houden met tegenstrijdige belangen. Je hebt belangstelling voor ontwikkelingen in het informatievakgebied zoals data gedreven werken, FAIR, betekenismodellering en secundair datagebruik. Technische kennis van informatiestandaarden, zoals van BPMN procesmodellering is een pré. Je beschikt minimaal over een afgeronde HBO opleiding.


ARBEIDSVOORWAARDEN:

Het Zorginstituut biedt een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met jouw wensen. De werktijden zijn flexibel en je kunt thuiswerken, op kantoor of elders werken. Ook bieden ze een keuzebudget van 16,37% van jouw salaris, dat je naar eigen wens kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor het kopen van verlof, of bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of bedrijfsfitness. Verder bieden ze 23 vakantiedagen, 26 Atv-dagen (obv 40 uur) en een ABP-pensioenvoorziening. Afhankelijk van je opleiding en ervaring komen ze een passend salaris met je overeen. Voor deze functie is dat maximaal € 5.589,12 bruto per maand (schaal 11 CAO Rijk) bij een werkweek van 36 uur. Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (een jaar), die normaliter wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.


UW ADVISEUR:

Het wervings- en selectietraject wordt verzorgd door Ypsylon HR Groep. Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan met een motivatiebrief en cv via [email protected] of via onze site www.ypsylon.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Frans van de Ven 06 –27103369, [email protected] of Daniël Charmes 06-25102243, [email protected].

Gerelateerde vacatures