Lastige onwettige sollicitatie vragen

U zit midden in een gesprek en alles verloopt naar wens. U antwoordt vlot en kernachtig en u voelt zich op uw gemak. Dan vraagt de interviewer een eenvoudige vraag, “Bent u getrouwd?” of “Heeft u een kinderwens?”. Mag een interviewer deze vragen stellen? Hoe antwoordt u daarop? Misschien probeert de interviewer wel gewoon vriendelijk te zijn?

De vraag mag dan wel onschuldig lijken en meestal wordt ze ook in alle onschuld gevraagd, maar de vraag heeft niets te maken met uw kwaliteiten en geschiktheid.

Onwettige vragen
De wet tegen seksuele discriminatie en rassendiscriminatie verbiedt elke vorm van discriminatie door werkgevers op basis van geslacht, ras, nationaliteit of handicap. Wanneer u weet welke soort vragen wettig en onwettig zijn en u kent de techniek om dergelijke antwoorden te onderscheppen, dan kunt u efficiënt antwoorden in dergelijke situaties.

Omgaan met onwettige vragen
Hier volgen enkele antwoorden op vragen die niet gesteld mogen worden, zoals “Bent u gelovig?”, “Valt u op mannen of vrouwen?”, “Bent u zwanger, of van plan dit te worden?” of “In welk land bent u geboren?”.

  • Vertel de interviewer beleefd dat u op een dergelijke ongepaste of onwettige vraag niet wenst in te gaan. U mag hem er gerust vriendelijk op wijzen dat hij een dergelijke vraag niet stellen mag.
  • Antwoord als volgt: “Het spijt me, dit verbaast me, ik begrijp niet wat deze vraag met mijn carrièreplannen te maken heeft?”
  • Negeer de ongepaste vraag en ga dieper in op de bezorgdheid die aan de basis ervan ligt. U kunt bijvoorbeeld zeggen: “Ik denk dat wat u vraagt … is”. U kiest het antwoord dat u aan de interviewer wenst te geven.
  • Het is belangrijk om te beseffen dat, hoewel het gerechtvaardigd zou zijn om het antwoord op een ongepaste vraag te weigeren, dit zou kunnen betekenen dat u geen baan aangeboden krijgt. Daarom is de enige vraag die u zichzelf op dat moment hoeft te stellen: “Wil ik werken in een omgeving die mij kan blootstellen aan dergelijke praktijken of inbreuk maakt op mijn privacy?”. Geef de onderneming het voordeel van de twijfel voor de duur van het gesprek. Beslis daarna of u voor de onderneming wenst te werken.

Behoud de controle
Hoewel onwettige vragen vaak ontstaan uit een echte interesse, moet u op uw hoede blijven voor andere drijfveren. Het is essentieel dat u uw rechten kent en dat u weet hoe u ongepaste vragen tijdens een sollicitatiegesprek kunt onderscheppen. Een zaak voor een rechtbank aanhangig maken is extreem, maar het werd reeds gedaan. Wees tactvol en u behoudt de controle over het gesprek. Antwoord bondig en ga verder naar een volgend onderwerp, of negeer de vraag volledig en breng het gesprek op een ander onderwerp.