Sollicitatietechnieken

Hoe goed u ook past op een aangeboden functie, uw persoonlijkheid en uw voorkomen zijn eveneens bepalend voor het beeld dat de toekomstige werkgever van u krijgt.

Bepaalde vaardigheden kunt u ontwikkelen, waardoor u met vertrouwen aan het gesprek begint.

Wees georganiseerd en goed voorbereid:

 • Weet met wie u het gesprek heeft, waar het plaatsvindt en hoe u er komt.
 • Neem altijd de contactgegevens, een reserve-cv en pen en papier mee.
 • Zoek op voorhand voldoende informatie op, zodat de toekomstige werkgever onder de indruk kan zijn van uw research.
 • Neem voor het gesprek informatie over het bedrijf door, bezoek de websites van concurrenten en lees vakbladen om op de hoogte te zijn van de meeste recente ontwikkelingen binnen de industrie.
 • Ken uzelf. Overloop nogmaals de functiebeschrijving en leg het verband met uw CV, zodat u kunt aantonen dat u aan alle vereisten voldoet.
 • Draag nette, maar comfortabele kleding. Zoek van tevoren uit wat de dresscode is binnen een organisatie. Een goede eerste indruk is erg belangrijk. Indien de functie dit vereist, draag dan als man een pak en als vrouw een nette blouse, eventueel een blazer en een rok of pantalon.

VOORBEREIDING
– Informatie over het bedrijf
– Informatie over de positie
– Informatie over uw gesprekspartner
– Voorbereiding van de zelfpresentatie
– Voorbereiding van mogelijke vragen (STARR)
– Eigen vragen voorbereiden
– Salaris

Routebeschrijving, contactgegevens, uiterlijk, dresscode, etc.

Een goede eerste indruk:

Wees ervan bewust dat uw toekomstige werkgever zich al een beeld van u begint te vormen zodra u het gebouw betreedt.

 • Iedereen, van receptionist tot directeur, kan direct of indirect beïnvloeden welke kandidaten gekozen worden of zelfs wie de baan krijgt.
 • In de ruimte van het sollicitatiegesprek kan blijken dat het gesprek door meerdere personen afgenomen zal worden. Onthoud hun namen zodat u ze tijdens het gesprek kunt aanspreken.
 • Zorg dat u goed geconcentreerd op het gesprek blijft en laat u niet afleiden door externe factoren, zoals een stoel die wankel is, of de zon die in uw ogen schijnt. U kunt dit beter aangeven voordat u begint met het gesprek.

 Vragen beantwoorden:

 • Ontspan, zie de mensen tegenover u als gelijken.
 • Luister rustig naar de vragen van de ander. Probeer niet té zenuwachtig te worden waardoor u vergeet te luisteren.
 • Voor u antwoord geeft op een moeilijke vraag kunt u gerust even nadenken over het antwoord en hoe u dat wilt formuleren. Zo zal u tijdens het praten vanzelf meer vertrouwen uitstralen.
 • Praat rustig en ontspannen.
 • Lichaamstaal verraadt of we ons gemakkelijk voelen bij een gespreksonderwerp: wees enthousiast over wat u vertelt, glimlach en ondersteun eventueel uw woorden met handgebaren (overdrijf hier echter niet mee).
 • Kijk uw gesprekspartner(s) aan.
 • Als u iets gezegd hebt dat u wilt aanpassen, corrigeer dat gewoon door de zin opnieuw te formuleren zoals u het oorspronkelijk bedoelde. Aarzel niet, want dit kan de enige kans zijn om alsnog uw visie duidelijk te maken.
 • Ga feitelijk en eerlijk om met uw sterktes en zwaktes, zo bewijst u dat u uw zwaktes kent en hier aan kan werken.

 Zelf vragen stellen:

Dit is een kans om uw enthousiasme en belangstelling te tonen. Het is uitermate belangrijk dat u op voorhand al enkele vragen voorbereid hebt, zoals:

 • Hoe zijn de andere medewerkers van de afdeling?
 • Wat zijn de doelstellingen op de korte en de lange termijn?
 • Welke uitdagingen ligger er?
 • Wat worden mijn hoofd verantwoordelijkheden?
 • Welk contact zal ik hebben met de andere afdelingen van het bedrijf, of met de klanten en leveranciers?
 • In welke mate is het mogelijk om er nog andere taken bij te nemen of betrokken te worden bij andere aspecten van het bedrijf?
 • Bestaan er plannen voor een uitbreiding? Welke invloed zal dit hebben op mijn functie?
 • Welke mogelijkheden zijn er om door te groeien binnen het bedrijf?

 Afronding:

 • Mogelijk krijgt u uitleg over het verdere verloop van de procedure. Indien niet, vraag er dan zelf naar. Probeer ook te weten te komen wanneer u nieuws mag verwachten, maar forceer niets.
 • Zorg ervoor dat de juiste mensen weten hoe ze u kunnen bereiken.
 • Vraag of ze een goed beeld van jou hebben gekregen en vraag of er nog eventuele twijfels zijn – zo ja, pak dan de mogelijkheid om de twijfel weg te nemen.
 • Bedank uw gesprekspartner(s) tot slot voor zijn of haar tijd en geef hem/haar een hand.
 • Denk eraan gedag te zeggen tegen iedereen waarmee u gesproken hebt. Vergeet ook de receptionist niet te bedanken bij het naar buiten gaan, vooral als u even hebt moeten wachten en toen goed opgevangen bent.

LAST BUT NOT LEAST – OEFENING BAART KUNST!