Teammanager Datamanagement

IT Vervuld @Zorginstituut Nederland

Vacature beschrijving

Organisatie:
Onze opdrachtgever Zorginstituut Nederland (450 medewerkers) in Diemen, is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS. Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Deze kan alleen bestaan als mensen erop kunnen vertrouwen dat hun zorgpremie verstandig en weloverwogen wordt besteed. Zorginstituut Nederland (ZIN) bewaakt de solidariteit in het zorgstelsel en zet zich in om de ruim 17,5 miljoen Nederlanders toegang te bieden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dat doet het Zorginstituut door de volgende taken uit te voeren:

  • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
  • adviseren over (en verduidelijken van) welke zorg tot het basispakket van de verzekering behoort;
  • systematisch doorlichten van het gebruik van zorg in het basispakket;
  • beheer, ontwikkeling en modernisering van de informatievoorziening in de zorg;
  • beheren van geldstromen in de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

Zorginstituut Nederland is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij de belangrijkste pijlers. De band met burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is sterk en geeft inhoud aan hun werkzaamheden.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan, vallend onder het ministerie van VWS. Meer informatie over Zorginstituut Nederland vind je op hun website: www.zorginstituutnederland.nl

Zie ook hun actuele bewustwordingscampagne #dezorgvanmorgen waarin iedereen wordt uitgenodigd mee te denken over de toekomst van de zorg en over de noodzakelijke keuzes om zorg goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Meer informatie: www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/passende-zorg

Wij zijn voor Zorginstituut Nederland ter versterking van het team Databeheer op zoek naar een:

Teammanager Datamanagement (36-40 uur)

Team databeheer:
Het team Databeheer maakt deel uit van de afdeling Fondsen & Informatiemanagement (ongeveer 200 medewerkers verdeeld over 7 teams). Het team is verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van kwalitatief geschikte data aan de organisatie die benodigd is voor het uitvoeren van de wettelijke taken. Daarnaast wordt binnen het team data omgezet naar informatie voor zorgaanbieders en burgers door middel van data-analyses. Data wordt bewerkt en ontsloten door verschillende informatieproducten te ontwikkelen en door websites up-to-date te houden. Bv de websites KiesBeter, Zorginzicht, Medicijnkosten en Zorgcijfersdatabank.

Ook worden intern collega’s van andere afdelingen en teams van gegevensbestanden ondersteunt. Tenslotte hoort het ook tot het takenpakket om de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van data (o.a. AI en Ehealth) nauwgezet te volgen en in te zetten om de zorg in Nederland te verbeteren. Het team bestaat uit 13 directe medewerkers. De Teammanager Datamanagement heeft daarnaast een functionele lijn lopen naar 15 data gerelateerde medewerkers bij andere teams en afdelingen.

Functiebeschrijving:
De Teammanager Datamanagement richt zich op het verder ontwikkelen en coachen van zijn eigen directe medewerkers naar een stabiel en professioneel team. Het verkennen van nieuwe mogelijkheden om data als informatie aan de burger beschikbaar te stellen en het onderhouden van goede externe contacten gaan je gemakkelijk af. Daarnaast leg je goede verbindingen met de andere teams binnen de afdeling Fondsen & Informatiemanagement, alsmede met andere afdelingen binnen het Zorginstituut. Je stimuleert je eigen medewerkers om deze verbindingen ook te maken, met name met medewerkers Business Intelligence (BI) van andere teams en afdelingen.

Functie-eisen en Persoonskenmerken:
Als Teammanager ben je mensgericht, ondernemend, heb je affiniteit met data en techniek en weet je te verbinden. Je hebt ruime ervaring met het leidinggeven aan een team en het aansturen van professionals. Daarnaast weet je richting te geven, anderen te inspireren en te overtuigen. Je beschikt over een politiek bestuurlijke sensitiviteit, je neemt initiatieven en zoekt de samenwerking op. Hierbij communiceer je op een open, eerlijke en duidelijke manier. Je hebt een opleiding op academisch niveau succesvol afgerond of je beschikt over een aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.

Arbeidsvoorwaarden:
Het is een fulltime functie voor 36 uur per week (1,0 fte). Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor twee jaar met de intentie die daarna om te zetten in een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van opleiding en ervaring en bedraagt maximaal € 7.237,92 bruto per maand (schaal 14, CAO Rijk), bij een fulltime dienstverband. Tevens ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB) van 16,37 % van je salaris. Het IKB kun je naar eigens wens laten uitbetalen, omzetten in verlofuren of besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals een fiets, bedrijfsfitness of een studie.

Daarnaast bieden zij flexibele werktijden, een goede werk-privé balans, 23 vakantiedagen, 26 ATV-dagen en een flexibele ABP-pensioenvoorziening. Je krijgt een laptop en telefoon en kunt werken vanuit huis, op kantoor of een andere plaats. Je reiskosten krijg je vergoed conform de CAO Rijk. Tijdens je introductieperiode doorloop je een inwerkprogramma waarbij je kennis opdoet van het brede zorgveld. Je krijgt daarnaast toegang tot een breed aanbod aan online trainingen voor je persoonlijke en professionele ontwikkeling.

 Uw adviseur:
Het werving- en selectietraject wordt verzorgd door Ypsylon Recruitment. Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan zo spoedig mogelijk via onze site www.ypsylon.nl of [email protected]

Voor vragen kun je contact opnemen met Frans van de Ven 06 – 27103369, [email protected].

Gerelateerde vacatures