Zorginstituut Nederland

    Beschrijving Van De Onderneming

    Onze opdrachtgever Zorginstituut Nederland (430 medewerkers) in Diemen, is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS en voert zijn werkzaamheden uit op basis van de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zorgverzekeringswet (Zvw) en de Wet langdurige zorg (Wlz). Gegevens over de productie en uitgaven in de zorg leveren zorgverzekeraars en zorgkantoren aan bij het Zorginstituut.

    Het Zorginstituut heeft een belangrijk aandeel in het op peil houden van de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de gezondheidszorg. Dit doen wij onder andere door het adviseren over de samenstelling van het basispakket en door het helpen verbeteren van de kwaliteit van de in Nederland geleverde zorg. De missie van het Zorginstituut luidt: Van goede zorg verzekerd, niet meer dan nodig, niet minder dan noodzakelijk.

    Op https://www.zorginstituutnederland.nl tref je meer informatie aan over Zorginstituut Nederland.