Krapte op de arbeidsmarkt: druk op Recruitment neemt toe

De arbeidsmarkt staat onder hoge spanning: er is een heuse ‘war for talent’ gaande. Talent is schaars en bedrijven worstelen met het vinden van goed personeel. Volgens het CBS zijn er nu, in het tweede kwartaal van 2021, 106 openstaande vacatures per 100 werklozen. Dit is een primeur, het is namelijk nog niet eerder gebeurd dat de hoeveelheid openstaande vacatures het aantal werklozen overstijgt. Volgens Intelligence Group, die de arbeidsmarkt maandelijks in kaart brengt, is op dit moment maar 11.1% van de Nederlandse beroepsbevolking actief opzoek naar ander werk. Het werkloosheidpercentage nadert zijn laagste punt. Hier bovenop komt dat het aantal vacatures naar verwachting nog verder zal gaan stijgen in 2022.

“Het is nog nooit eerder voorgekomen dat de hoeveelheid vacatures het aantal werklozen oversteeg, sinds dat het CBS deze spanningen is beginnen te meten”

Naar verwachting zal de arbeidsmarkt nog krapper worden. Een van de redenen hiervan is dat de beroepsbevolking sterk aan het vergrijzen is. Volgens het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) zal het aandeel van AOW’ers in de bevolking toenemen van de huidige 18% naar 21% in 2050. Tegelijkertijd is er ook sprake van ontgroening. Mensen nemen minder en ook steeds later kinderen. Volgens het NIDI zal het aandeel van de potentiële beroepsbevolking in de totale bevolking afnemen van 60% naar 58% in 2050. Dus terwijl er meer werknemers met pensioen gaan zijn er minder (jonge) werknemers om deze plekken op te vullen.

De Recruiters zijn niet aan te slepen
Dit alles zorgt ervoor dat de druk op Recruitment aan het toenemen is. De vacatures voor Recruiters zijn explosief aan het stijgen. Een voorbeeld ter illustratie: op LinkedIn zijn er momenteel wereldwijd meer openstaande vacatures voor Recruiters dan voor Software Engineers! In juni 2021 zijn bijna 7 keer zoveel vacatures gepost voor Recruiters dan in juni 2020. Concluderend kan er gezegd worden dat de druk om talent te vinden hoog is. Maar organisaties worstelen met het werven en selecteren van talent omdat er onvoldoende Recruitment capaciteit beschikbaar is om deze Recruitmentdruk op te vangen.

Managen van Recruitment capaciteit
Het goed managen van Recruitment capaciteit is essentieel voor een organisatie om uiteindelijk aan de interne klantvraag te voldoen, namelijk: snel een kwalitatief goede kandidaat tegen de juiste kosten leveren. Met te weinig Recruitment capaciteit dalen de resultaten dramatisch snel. Daarentegen loop je met teveel Recruitment capaciteit het risico dat je kostprijs per aangenomen kandidaat omhoog schiet.

“Het goed managen van Recruitment capaciteit is essentieel om uiteindelijk aan de interne klantvraag te voldoen”

Slechts weinig organisaties doen structureel aan Recruitment capaciteitsmanagement op hun HR-afdeling. Dit is dan ook een van de redenen dat het vak van “Recruitment” vaak er bij wordt gedaan door de HR-afdeling. Met als gevolg dat dit weinig tot geen resultaat oplevert op deze erg krappe arbeidsmarkt. Het is dus in deze tijd van belang om de recruitment capaciteit op de HR-afdelingen beter te gaan managen. Daarmee verbeteren de Recruitment KPI’s van een HR-afdeling sterk.

Recruitment capaciteitsmanagement heeft alles te maken met de sterk wisselende klantvraag waar Recruitment altijd mee te maken heeft. Hoe kunnen we de capaciteit van Recruitment in lijn brengen met het volume aan vacatures dat ontstaat? Wij denken dat HR-afdelingen veel meer aan vraag forecasting moeten gaan doen. Door de klantvraag van tevoren goed in te schatten kan er ook proactief Recruitment capaciteit gemanaged gaan worden. Bovendien kan Recruitment capaciteit flexibel georganiseerd worden middels een Interim Recruitment oplossing.

Interim Recruitment oplossing
Bij een Interim Recruitment oplossing wordt uw organisatie ontzorgt door een interim Recruiter die uw organisatie en de kandidatenmarkt goed kent. Door tijdelijk specialistische kennis in te brengen in uw organisatie heeft u de ruimte om zich te focussen op uw core business en wordt de druk verlaagd op uw HR-afdeling. Een Interim Recruiter zal het gehele werving- en selectieproces op proactieve wijze coördineren. Al vanaf 4 uur per week kunnen organisaties bijgestaan worden door Interim Recruiters.

Wilt u meer informatie over Recruitment capaciteitsmanagement en Recruitment forecasting? Wij denken graag met u mee over uw actuele Recruitment vraagstukken!

Bronnen:

https://www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/dashboard-arbeidsmarkt/spanning-op-de-arbeidsmarkt

https://www.linkedin.com/business/talent/blog/talent-strategy/data-shows-soaring-demand-for-recruiters

https://intelligence-group.nl/nl/nieuws/arbeidsmarkt-in-cijfers

https://nidi.nl/demos/demografische-toekomsten-van-nederland/