Nederland Leert door

Ben je tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd dan kan je vanaf 1 augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerde loopbaanadviseur. Deze subsidie is voor werkenden en werkzoekenden. Het maakt dus niet uit of je werknemer, werkloos, zzp’er of zelfstandig ondernemer bent.

De coronacrisis heeft grote impact op de arbeidsmarkt. In veel sectoren ligt het werk al een paar maanden (gedeeltelijk) stil, met als gevolg dat veel werkenden hun baan kwijt dreigen te raken of al zijn kwijtgeraakt. Ook veel zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) zien opdrachten teruglopen of zitten zonder opdrachten.

Deze veranderingen op de arbeidsmarkt vragen om aanpassingsvermogen, zowel bij individuen als bij bedrijven. Juist in deze tijd is het voor individuen ontzettend belangrijk om te (blijven) investeren in hun ontwikkeling. Om te zorgen dat hun positie op de arbeidsmarkt verbetert, om te voorkomen dat ze uitvallen door werkloosheid en om te zorgen dat ze duurzaam inzetbaar blijven alsook om weer aan het werk te komen in eventueel een andere sector. Het is belangrijk dat mensen zich hiervan bewust worden en dat zij zicht krijgen op hun ontwikkelkansen en loopbaanmogelijkheden, zodat zij zoveel mogelijk eigen keuzes kunnen maken.

Het doel van de regeling

Het doel van de regeling NL leert door is om de gevolgen van de crisis te helpen verzachten door mensen te ondersteunen om zich te (her)oriënteren op hun actuele mogelijkheden op de arbeidsmarkt. De regeling biedt werkenden, waaronder flexwerkers en zelfstandig ondernemers, én niet werkenden de mogelijkheid een eerste stap te zetten in een mogelijke (her)oriëntatie op hun arbeidsmarktpositie. Zij kunnen een ontwikkeladvies aanvragen bij gekwalificeerde loopbaanadviseurs en daarnaast komt er de mogelijkheid een online scholingsactiviteit te volgen. Het ontwikkeladvies is bedoeld om inzichtelijk te maken welke kansen iemand heeft op de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld de loopbaanstappen die iemand kan zetten of welke ondernemerskansen er zijn. Ontwikkeladviezen kunnen mensen helpen om zich beter bewust te worden van hun actuele mogelijkheden en om te helpen nagaan of – en zo ja welke – (online) scholing daarvoor nodig is. De ontwikkeladviezen zijn gericht op het bewust maken van het belang van ontwikkeling en wendbaarheid op de arbeidsmarkt, het inzichtelijk maken welke mogelijkheden er zijn gegeven iemands kennis en ervaring en de actuele kansen op de arbeidsmarkt en handvatten te geven om eventuele barrières weg te nemen en concrete stappen te zetten om aan de slag te gaan met ontwikkeling.

Het traject

Het betreft een traject ter waarde van 700,-. Het traject start met een situatieschets, waarin in wordt gegaan op vragen; wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik. Een belangrijk onderdeel is de arbeidsmarktscan. Hiermee word je arbeidsmarktpositie in kaart gebracht en wordt zichtbaar gemaakt waar de kansen en mogelijkheden liggen. Ook wordt er een persoonsprofiel opgesteld, met daarbij een analyse van jouw competenties, kwaliteiten en vaardigheden. Wensen over arbeidsuren, reistijd, werklocatie en dergelijke worden meegenomen. Ten slotte wordt naar de toekomst gekeken; wat zou je willen en hoe kan ik dat realiseren. Het eindresultaat is een rapportage met daarin een concreet ontwikkelplan.

Meld je aan

Wil je meer weten over hoe je gebruik kunt maken van deze regeling?

Laat je gegevens achter via onze chatfunctie en een van onderstaande adviseurs neemt spoedig contact op.

Michael van den Berg

Daniel Charmes

Daisy Dam