Coaching

Personal attention for your employees is very important for well-being and productivity

Zijn uw medewerkers in ’topvorm’? Zijn uw leidinggevenden capabel genoeg om uw medewerkers te motiveren? Krijgen uw leidinggevenden voldoende aandacht om zich staande te houden in het uitdagende speelveld waarin zij opereren?

From your role as a manager or HR professional it will not be a surprise that the needs of employees greatly vary during their career. It is not always clear what the needs are in the context of their professional development and personal growth. You feel responsible for ensuring that employees perform well and feel engaged with the organization.

What kind of coaching do you need?
Coaching can be a very effective tool to implement for a variety of reasons. We distinguish two types of coaching; coaching for personal development and coaching for career development.

We offer our clients and candidates a flexible model, so that we are always able to deliver customized solutions.

Why choose Ypsylon:
  • NIP, NVP, CMI en NOLOC
  • Expertise DIE&B
  • Practical and result-oriented
  • Insight into potential, behavior and motives
  • Personal development
  • Career
  • Sales coaching
  • Tailor made solutions
Ypsylon-3

Together with an experienced coach a coachplan is set up based on the development goals of the coachee. The wishes, needs and possibilities of your employee and your organization will be included.

Wij leggen nadruk op een inclusief proces en benutten onze kennis en expertise op het vlak van Diversiteit & Inclusie, zodat altijd sprake is van gelijkwaardigheid in onze benadering en wij instrumenten inzetten die recht doen aan de kandidaat. Wij werken progressiegericht en hanteren onder andere principes uit de positieve psychologie.

Our own assessment center offers extensive possibilities to support the coaching process for an optimal learning process.

Do you have questions? We are happy to help you.
Bel 020 – 238 60 09 of mail naar [email protected]