Informatieanalist iStandaarden

Gesloten IT @Zorginstituut Nederland posted 1 jaar ago

Job Description

Organisatie:
Onze opdrachtgever Zorginstituut Nederland (450 medewerkers) in Diemen, is een advies- en uitvoeringsorganisatie voor het ministerie van VWS. Het zorgstelsel in Nederland is gebaseerd op solidariteit. Deze kan alleen bestaan als mensen erop kunnen vertrouwen dat hun zorgpremie verstandig en weloverwogen wordt besteed. Zorginstituut Nederland (ZIN) bewaakt de solidariteit in het zorgstelsel en zet zich in om de ruim 17 miljoen Nederlanders toegang te bieden tot kwalitatief goede en betaalbare zorg. Dat doet het Zorginstituut door de volgende taken uit te voeren:

  • stimuleren van het verbeteren van de kwaliteit van zorg;
  • adviseren over (en verduidelijken van) welke zorg tot het basispakket van de verzekering behoort;
  • systematisch doorlichten van het gebruik van zorg in het basispakket;
  • beheer, ontwikkeling en modernisering van de informatievoorziening in de zorg;
  • beheren van geldstromen in de twee wettelijke ziektekostenverzekeringen: de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de Wlz (Wet langdurige zorg).

Zorginstituut Nederland is sterk in beweging en werkt aan een nieuwe koers voor de komende jaren. Verbinden, inspireren en richting geven zijn daarbij de belangrijkste pijlers. De band met burgers, zorgaanbieders en zorgverzekeraars is sterk en geeft inhoud aan hun werkzaamheden.

Het Zorginstituut is een zelfstandig bestuursorgaan, vallend onder het ministerie van VWS. Meer informatie over Zorginstituut Nederland vind je op hun website: www.zorginstituutnederland.nl

Wij zijn voor Zorginstituut Nederland voor de afdeling Informatiemanagement, op zoek naar een gedreven:

Informatieanalist iStandaarden

 

De afdeling en het team:
Op de afdeling Informatiemanagement werken zo’n 200 medewerkers in zeven teams. Een van die zeven teams is team Informatiestandaarden. Met ongeveer 20 collega’s beheren en ontwikkelen ze de informatiestandaarden (iStandaarden) voor de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Jeugdwet (JW) en het per

soonsgebonden budget (Pgb). De iStandaarden ondersteunen de informatie-uitwisseling binnen de zorgprocessen. Elk van deze standaarden is een verzameling van regels en afspraken die zorgen dat cliëntgegevens elektronisch, gestandaardiseerd, kwalitatief en veilig worden uitgewisseld tussen gebruikers. Het doel? Een snelle en soepele informatieoverdracht in de zorg en ondersteuning. Dit vertaalt zich uiteindelijk in minder administratieve lasten en meer aandacht voor de cliënt. Zie ook www.istandaarden.nl

 


Taken
en verantwoordelijkheden:
Je draagt bij aan een toekomstbestendige gegevensuitwisseling tussen zorgpartijen. De Informatieanalist iStandaarden ontwikkelt functionele en technische specificaties en werkt deze uit voor twee van de Standaarden: die voor de Wmo en de JW. Samen met collega’s zorg je dat de processen van de ketenpartijen goed ondersteund worden. Met verschillende ketenpartijen ben je in contact. Denk aan gemeenten en zorgaanbieders. Je onderzoekt hun functionele wensen en analyseert technische mogelijkheden om wijzigingen op te nemen in de informatiestandaard. Vervolgens werk je de technische oplossingen uit, passend binnen de ontwerprichtlijnen van de informatiestandaard. Ook schat je de functionele en technische impact in voor de hele keten en faciliteer je de implementatie van de iStandaarden.

Opleiding, ervaring en persoonskenmerken:
Je kunt complexe vraagstukken analyseren en hiervoor verschillende oplossingsrichtingen bedenken. Jouw analyses werk je gemakkelijk uit tot een uitgebreid wijzigingsvoorstel voor de informatiestandaarden. Daarin ga je zorgvuldig én gedreven te werk en ben je altijd gericht op kwaliteit. Je beschikt over een afgeronde HBO opleiding met kennis van procesmodellering, standaardisatie en het opstellen van informatiestandaarden. Kennis van en ervaring met XML, XSD’s, XSLT’s en BPMN is een pré. Verder ben je mensgericht, vakinhoudelijk en analytisch goed onderlegd en een teamplayer.

Arbeidsvoorwaarden:
Het Zorginstituut biedt een goed salaris en prima secundaire arbeidsvoorwaarden, waarbij ze zoveel mogelijk rekening houden met jouw wensen. De werktijden zijn flexibel en je kunt thuiswerken, op kantoor of elders werken.  Ook bieden ze een keuzebudget van 16,37% van jouw salaris, dat je naar eigen wens kunt laten uitbetalen of kunt inzetten voor het kopen van verlof, of bijvoorbeeld de aanschaf van een fiets of bedrijfsfitness. Verder bieden ze 23 vakantiedagen, 26 Atv-dagen en een ABP-pensioenvoorziening. Afhankelijk van je opleiding en ervaring komen ze een passend salaris met je overeen. Voor deze functie is dat maximaal € 5.139,78 bruto per maand (schaal 11 CAO Rijk) bij een volledige werkweek. Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (twee jaren), die bij voldoende functioneren wordt omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Uw adviseur:
Het werving- en selectietraject wordt verzorgd door Ypsylon Recruitment. Mocht je interesse hebben in deze functie en voldoe je aan het gestelde profiel? Reageer dan met een motivatiebrief en cv via [email protected] of via onze site www.ypsylon.nl.

Voor meer informatie over de functie kun je contact opnemen met Frans van de Ven 06 –27103369, [email protected] of Daniël Charmes 06-25102243, [email protected]

Related Jobs